Velkommen til Tørfjord båtforening

Dugnad

 

Dugnader 2020

 

Vårdugnad 25.april innstilles inntil videre!

 NB: Pga smittevernsregler i forbindelse med korona-pandemien, vil vi komme med nærmere informasjon om hvordan vi kan avvikle dugnaden på en forsvarlig og trygg måte. 

Høstdugnad: 3.oktober kl 09.00

 

 

- Klargjøring for vår/vintersesong på bryggene

- sette ut/inn benker

- reparasjon/vedlikehold av pirer og utriggere

- rydding og forefallende arbeid

 

         
             
Vel møtt! Husk å skrive timer i dugnadsboka.

 

 

§ 14 i vedtekter til TBF:

 

Hvert medlem pliktes til å  utføre 5 timer dugnad pr/år som følger kalenderåret. Medlemmer som ikke utfører dugnad skal belastes med kr.200,-pr/time som legges til årskontigenten påfølgende år. Hvert medlem registrer selv sin dugnadstimer i en bok som oppbevares i klubbhuset..  Kasserer tar inn boka ved årsskifte og foretar de nødvendige registreringer.  Medlemmer som ikke har båt i anlegget avkreves ikke dugnadstimer eller betaling for disse.